Třída Sedmikrásky

SEDMIKRÁSKY

 Třída je určena dětem od 2-3 let.

Dítě přichází do MŠ, kde ho čeká osamostatňování. Je zde samo za sebe, opustilo známe domácí prostředí, které mu poskytovalo jistotu. Musí se podrobit nové autoritě, novému režimu dne, mnohdy jiným výchovným požadavkům a pravidlům. Děti se učí samy oblékat, obouvat, rozpoznávat své věci, dobře se o ně starat, udržovat čistotu u stravování, hygienu.

Učitelky podporují děti v jejich snažení. Nikoliv bezbřehou pomocí, ale motivací, aby dítě mělo radost z vlastních pokroků. Je to nejtěžší úkol pro rodiče pochopit, že cokoliv dítě dokáže samo, už dokáže samo jednou pro vždy.

PRVNÍ DEN:

Co bude Vaše dítě potřebovat pro pobyt v MŠ :

·        bačkory do třídy (ne pantofle a obuv s volnou patou)

·        oblečení do třídy a na pobyt venku – viz. seznam

·        2 x papírové kapesníky v krabičce, hrneček, který bezpečně pozná

·        pyžamo nebo noční košilku

Věci dětem podepište.

Milí rodiče, nedávejte svým dětem do školky hračky, případně pouze plyšáčka na odpolední odpočinek. Děkujeme

Poprvé v MŠ

ADAPTACE

je individuální proces, neexistuje univerzální doporučení. V průběhu adaptace se mohou vyskytovat obtíže. Pozvolná adaptace – do svačinky, do vycházky, do oběda, po odpočinku. Takto lze vhodně dávkovat adaptaci, aby se dítě snáze ztotožnilo s režimem MŠ, který mu tvoří jistoty. Na délce pozvolné adaptace je možné se individuálně domluvit s učitelkami.

Pokud dítě emocionálně zvládne Vaše setrvání ve třídě/max. 3min./!!! při ranním příchodu, je možné s ním třídu prohlédnout, nechat si ukázat, hračky, výkres, kamarády, rozloučit se a odejít.

V případě, že by to byla pro dítě silná emocionální zátěž: přicházíte již s pláčem, nespolupracuje, nechce vstoupit do třídy,…

je to pravý čas na Váš odchod! Rychle se rozlučte, předejte dítě paní učitelce. Nedopusťte, že byste se na přání dítěte  vrátili domů!

Snažte se neprojevovat před dítětem své obavy, neříkejte dítěti, že slíbilo, že dnes půjde bez pláče, aby se nepočůralo, aby nezlobilo, atd…..Popřejte mu hezký den, paní učitelka se poté bude dítěti věnovat dle jeho potřeb.

SEBEOBSLUHA

Veďte dítě k samostatnosti …zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod. Paní učitelky dětem pomáhají, ale vyvíjí tlak na jejich vlastní úsilí.

 

ROZLOUČENÍ

Osoba, která dítě do MŠ doprovází se s dítětem rozloučí dle zvyklosti, avšak 1x, nikoli opakovaně!

Slovo „naposledy“ se neopakuje několikrát, nepodává jasnou představu
o významu slova. Dítě se stává pánem situace „loučení“ a docházka do MŠ se může stát traumatickým zážitkem pro všechny zúčastněné. Je třeba brát ohled i na děti, které jsou již ve třídě.

Je nutné si uvědomit, že i Vy procházíte adaptací. Víme, že předáváte dítě neznámé osobě, že můžete mít pocity opuštění dítěte, ztráty kontroly, atd….I paní učitelky se vyrovnávají s rozdílnými přístupy rodičů při loučení, a je zatížena i jejich emoční oblast.

 

DO MŠ DOCHÁZÍ POUZE DÍTĚ ZDRAVÉ

Dítě, které je nachlazené, má rýmu, zvracelo nebo mělo teplotu, potřebuje čas na rekonvalescenci, kterou režim MŠ nezajišťuje. Proto se mnohdy rychle obtíže zhorší. Dítě má potom na den v MŠ spíše negativní vzpomínky, a do MŠ se další dny netěší. Takové dítě nemusí být do MŠ přijato.

 

 VYZVEDNUTÍ

Čas je pro dítě abstraktní pojem „za chvilku“ netrvá po obědě. Dítě se zbytečně stresuje díky slibu, který nebyl dodržen, zbytečně přes den pláče, nehraje si. Motivace učitelkami ztrácí smysl. Ztrácí důvěru do budoucna a další příchody se opět stanou nepříjemnými. Sdělujte pravdivě, kdy jde dítě domů, po spaní, po obědě, po svačině. Není vhodné se jej ptát, zda brečelo, co jedlo? Dítě, které nastupuje do MŠ užívá krátkodobé paměti, vybavit si jídelníček je těžké, připomínat situaci nepříjemných chvil je demotivační pro další dny docházky. Ptejte se, co se dítěti líbilo, jaké má ve třídě hračky, kamarády? Do představ dětí se promítá mnoho nových zážitků, velmi se liší od domácího prostředí, které dosud poskytovalo známou jistotu, a proto jeho vyprávění nemusí odpovídat realitě. Dotazy na průběh dne řešte s učitelkami bez přítomnosti dítěte.

SPANÍ x ODPOČINEK

Nejvhodnější cestou přístupu k ODPOČINKU v MŠ je ten, kdy dítě samo projeví zájem. Učitelky doporučí vhodnou motivaci. Dítě často pod tlakem rodiny přislíbí spaní, ale brzy od něho odstoupí s nepříjemným zážitkem.

Odměny za spaní v MŠ /sladkosti, atd…/ dávají dítěti do rukou pomyslnou zbraň, být panem situace
a zbytečně upozorňují dítě na to, že spaní je něco výjimečného.

Návrat k chuti na odpočinek v MŠ se poté může prodloužit i o několik měsíců.

 

POMOČOVÁNÍ

Každé dítě se naučí samostatnosti při užívání toalety v čase, který mu zrání CNS umožní. V MŠ není vyvíjen tlak na dítě, které doposud zcela nevnímá nutnost včas toaletu navštívit. Občasné nehody jsou běžné, dítě není upozorňováno! Naopak dítě těžce snáší, pokud nemá své náhradní oblečení, které mu přináší komfort a pocit, že taková situace se dá lehce vyřešit. Pokud najdete v šatně mokré oblečení je dobré jej bez zbytečných dotazů, komentářů a gest pouze odnést

a doplňovat náhradního oblečení. Na schopnosti ovládat své vylučování se podílí
 i adaptace. Věřte, že čas a trpělivost přináší ovoce.

Kolektiv MŠ přeje úspěšnou adaptaci dětem i rodičům.

 

  • Adaptace by měla ideálně trvat nejdéle 9 týdnů. V případě, že by se vyskytly vážné adaptační obtíže, bude doporučeno individuální řešení, popř. může dojít k přerušení docházky do MŠ.
  • I rodič, který přivádí dítě do MŠ poprvé, prochází adaptačním obdobím a má typické projevy.
  • Proto se nedoporučuje, aby rodič setrvával s dítětem ve třídě.
  • Narušuje tím budování důvěry dítě x učitelka. Ostatní děti, které jsou ve třídě bez doprovodu mohou mít pocit opuštění vlastní rodinou.                                                                                                                                                                                                                               

Řeč:

Správné myšlení se projevuje v řeči. Pomocí řeči se dítě správně začlení do kolektivu.

Prevence obtíží je součástí našeho vzdělávání ve všech třídách MŠ.

Odborná péče:

  • Ambulance Logopedie – Poliklinika Nová Paka
  • SPC – Speciálně pedagogické centrum pro NKS – Jičín

Kontaktujte nás

Pokud máte dotaz ohledně mateřské školy. Dejte nám vědět prostřednictvím formuláře, nebo kontaktů níže.