Třída Sedmikrásky

SEDMIKRÁSKY

Ve třídě Sedmikrásky se zpravidla setkají děti poprvé s režimem MŠ. Třída je určena pro děti
2 – 3 roky. Dítě, které přichází poprvé do MŠ se musí vyrovnat se spoustou nových neznámých situací, na které je náhle samo. Přišlo o každodenní komfort služeb, které rodiče poskytovali.

Proto je třeba zaměřit jejich pozornost na činnosti, přinášející radost a uspokojení. Dostatek pohybových aktivit, her a tvoření má významný motivační charakter úspěšné adaptace. Během těchto aktivit dítě nejlépe pozná nové kamarády, cvičí orientaci v novém prostředí, odhalí svoje schopnosti, získává odvahu, kterou později zúročí. Naučí se dodržovat určitá pravidla, spolupracovat s paní učitelkou, procvičí kognitivní schopnosti, aktivně si odpočine od psychické zátěže.

Vlastní tvorba:

Děti dostávají dostatek prostoru pro seznamování s různorodými materiály. Podporujeme je při prvních objevech, jakou stopu zanechá fix, prst nebo štětec. Sdílíme radost prožitků vlastního tvoření. Jejich radost je základem rozvoje kreativity a fantazie. Nejdůležitějším přínosem je rozvoj psychické složky osobnosti.

„Aby děti zažívaly pocit štěstí z vlastní tvorby, potřebují vhodné oblečení. Barevná stopa prstu na tričku je přeci tolik fascinující.“ 

Doporučená literatura:
  • Čáry, klikyháky, paňáci a auta  – Jaromír Uždil
  • Výtvarné čarování – V. a J. Slavíkovi, H.Hazuková
Sebeobsluha:

Dítě přichází do MŠ, kde ho čeká osamostatňování. Je zde samo za sebe, opustilo známe domácí prostředí, které mu poskytovalo jistotu. Musí se podrobit nové autoritě, novému režimu dne, mnohdy jiným výchovným požadavkům a pravidlům. Děti se učí samy oblékat, obouvat, rozpoznávat své věci, dobře se o ně starat, udržovat čistotu u stravování, hygienu.

Učitelky podporují děti v jejich snažení. Nikoliv bezbřehou pomocí, ale motivací, aby dítě mělo radost z vlastních pokroků. Je to nejtěžší úkol pro rodiče pochopit, že cokoliv dítě dokáže samo, už dokáže samo jednou pro vždy.

Řeč:

Správné myšlení se projevuje v řeči. Pomocí řeči se dítě správně začlení do kolektivu.

Prevence obtíží je součástí našeho vzdělávání ve všech třídách MŠ.

Odborná péče:

  • Ambulance Logopedie – Poliklinika Nová Paka
  • SPC – Speciálně pedagogické centrum pro NKS – Jičín

Kontaktujte nás

Pokud máte dotaz ohledně mateřské školy. Dejte nám vědět prostřednictvím formuláře, nebo kontaktů níže.