Sport v MŠ

..

Děti potřebují rozvíjet oblast hrubé motoriky, neboť tvoří základ pro motoriku jemnou. Jemná motorika je důležitá pro pozdější nácvik psaní, ale také pro obratnost mluvidel. Pohyb je základem pro hravé cvičení kognitivních schopností a grafomotoriku.

 

Prosazujeme spontánní pohybovou činnost, která je nejúčinnější k naplnění požadavků předškolního vzdělávání.
Učíme děti odhadovat své možnosti, překonávat samy sebe, opakovaně se pokoušet
o zdokonalování, neztrácet motivaci, chápat, že pohyb je součástí našeho života a přináší nám pozitiva. Návyk na pohybovou činnost je třeba pěstovat od nejútlejšího věku.Děti nenutíme, respektujeme osobnost a jedinečnost.
Věříme, že časem si každý zvolí vhodnou sportovní aktivitu, která se mu bude líbit a přidá
se k ostatním.

Naše MŠ je velmi dobře vybavena cvičebním nářadím i pomůckami. Podporujeme všestrannost.

V okolí MŠ navštěvujeme pravidelně venkovní sportovní hřiště, i další hřiště s posilovacími prvky. Naše zahrada MŠ poskytuje také dostatek prostoru pro rozvoj pohybu. Zahradní domeček je dostatečně vybaven odrážedly, koloběžkami, chůdami, obručemi, zahradním nářadím i traktory.V zahradě v teplých měsících využíváme i oblíbené mlhoviště.

Plavecký kurz, pořádáme na jaře, aby si děti osvojenou dovednost upevnily v létě, je určen pro předškoláky.

Saunování je v naší MŠ rutinou. Stačí projevit zájem.

Cyklistika je pro všechny děti v MŠ, které ovládají samostatnou jízdu bez pomocných koleček. /rodičovská zodpovědnost je seřízené kolo, helma, vhodná velikost kola/ Ostatní děti užívají odrážedla MŠ.

S DĚTMI NESOUTĚŽÍME, VÍME, ŽE KAŽDÝ SE SNAŽÍ ZE VŠECH SVÝCH SIL.
TĚŠÍ NÁS JEJICH RADOST Z POHYBU, NE JEJICH PRVNÍ MÍSTA.

Kontaktujte nás

Pokud máte dotaz ohledně mateřské školy. Dejte nám vědět prostřednictvím formuláře, nebo kontaktů níže.