Sport v MŠ

Děti potřebují rozvíjet oblast hrubé motoriky, neboť tvoří základ pro motoriku jemnou. Jemná motorika je důležitá pro pozdější nácvik psaní, ale také pro obratnost mluvidel. Pohyb je základem pro hravé cvičení kognitivních schopností a grafomotoriku.

Prosazujeme spontánní pohybovou činnost, která je nejúčinnější k naplnění požadavků předškolního vzdělávání.
Učíme děti odhadovat své možnosti, překonávat samy sebe, opakovaně se pokoušet
o zdokonalování, neztrácet motivaci, chápat, že pohyb je součástí našeho života a přináší nám pozitiva. Návyk na pohybovou činnost je třeba pěstovat od nejútlejšího věku.

Děti nenutíme, respektujeme osobnost a jedinečnost.
Věříme, že časem si každý zvolí vhodnou sportovní aktivitu, která se mu bude líbit a přidá
se k ostatním.

Naše MŠ je velmi dobře vybavena cvičebním nářadím i pomůckami.
V každé třídě se denně najde čas pro tělocvik.
Cvičíme pilates, jógu, s overbally, využíváme švédské nářadí, učíme
se relaxační techniky, necháváme dětem volnou ruku v sestavování překážkových drah.

V okolí MŠ navštěvujeme pravidelně venkovní sportovní hřiště, kde se děti pokouší přehodit síť, hrají fotbal, mají prostor na umělé trávě na hvězdy a kotouly.
Navštěvujeme i další hřiště s posilovacími prvky, kde si v minulosti děti již dokonale osvojily šplh, přetočení na hrazdě, nebo cvičí rovnováhu.
Podporujeme všestrannost.

Naše zahrada MŠ poskytuje také dostatek prostoru pro rozvoj pohybu. K dispozici je několik zahradních sestav různého charakteru. Zahradní domeček je dostatečně vybaven odrážedly, koloběžkami, chůdami, obručemi, zahradním nářadím i traktory.

Pořádáme cyklistické a turistické výlety do nejbližšího okolí.

V zahradě v teplých měsících využíváme i oblíbené mlhoviště.

Plavecký kurz, pořádáme na jaře, aby si děti osvojenou dovednost upevnily v létě, je určen pro předškoláky.

V zimě se u nás děti, které mají zájem mohou saunovat a účastnit se lyžařského kurzu nebo běžkovat.

S DĚTMI NESOUTĚŽÍME, VÍME, ŽE KAŽDÝ SE SNAŽÍ ZE VŠECH SVÝCH SIL.
TĚŠÍ NÁS JEJICH RADOST Z POHYBU.

Sportovní soutěž v rámci vzdělávání v MŠ děti poprvé zažijí na sportovní olympiádě ZŠ, která probíhá každoročně v červnu, a je určena budoucím školákům.

Kontaktujte nás

Pokud máte dotaz ohledně mateřské školy. Dejte nám vědět prostřednictvím formuláře, nebo kontaktů níže.