Zápis do MŠ

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Stará Paka pro školní rok 2020/2021

Kritéria jsou stanovena v souladu se Školským zákonem 561/2004 Sb. v platném znění
a doporučení veřejného ochránce práv.

Ředitelka MŠ Stará Paka, stanovuje následující kritéria k přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Přednostně budou přijímány:

 

 1. Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle 34, odst. 1 Školského zákona 561/2004 Sb. v platném znění s trvalým pobytem ve Staré Pace
  a přidružených obcí: Brdo, Zápřičnice, Krsmol, Roškopov, Ústí u Staré Paky, Karlov

/děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání mohou využít individuálního vzdělávání po přihlášení do MŠ, popř. lesní MŠ/

 

 1. Děti, které k 31.8.2020 dovrší věku tří let a je pro ně MŠ Stará Paka spádová
  /tzn.: mají trvalý pobyt ve Staré Pace a přidružených obcí – viz. Bod 1./
  V případě cizinců mají ve Staré Pace místo pobytu.

 

 1. Děti, které k 31.8.2020 dovrší dvou let a je pro ně MŠ Stará Paka spádová
  /tzn.: mají trvalý pobyt ve Staré Pace a přidružených obcí – viz. Bod 1./
  V případě cizinců mají ve Staré Pace místo pobytu.

 

 1. Děti s trvalým pobytem mimo Starou Paku a přidružené obce podle věku
  od nejstarších po nejmladší.

 

Kritéria jsou závazná při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání a byla projednána se zřizovatelem.

 

Ve Staré Pace dne: 2.3.2020   

 

Ředitelka MŠ

Bc. Jana Staňková, DiS.

Kontaktujte nás

Pokud máte dotaz ohledně mateřské školy. Dejte nám vědět prostřednictvím formuláře, nebo kontaktů níže.