Zápis do MŠ

Zápis proběhne prezenčně ve dnech 3.- 5.5.2021. Je nutné si předem objednat telefonicky čas návštěvy MŠ, tak aby bylo možné dodržet platná nařízení. Objednat se lze telefonicky již 30.4.  od 8:00 do 16:00 hodin

Pokud se nemůžete dostavit v den zápisu z důvodu onemocnění nebo karantény, kontaktujte nás. Přihlášky je možné zaslat datovou schránkou, poštou v období od 3.-13.5.2021

Přihlášku najdete níže nebo vyzvednete v MŠ.

K zápisu je nutné předložit:  rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce, přihlášku potvrzenou pediatrem

 

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Stará Paka pro školní rok 2021/2022 

Kritéria jsou stanovena v souladu se Školským zákonem 561/2004 Sb. v platném znění a doporučení veřejného ochránce práv. 

Děti s přiznanými podpůrnými stupni  3.-5. snižují počty dětí.

Dvouleté děti nemají právní nárok na přijetí.

 

Ředitelka MŠ Stará Paka, stanovuje následující kritéria k přijetí k předškolnímu vzdělávání.

 

Přednostně budou přijímány: 

 1. Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34, odst. 1 Školského zákona 561/2004 Sb. v platném znění s trvalým pobytem ve Staré Pace a přidružených obcí: Brdo, Zápřičnice, Krsmol, Roškopov, Ústí u Staré Paky, Karlov 

/děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání mohou využít individuálního vzdělávání po přihlášení do MŠ, popř. lesní MŠ/ 

 1. Děti, které k 31.8.2021 dovrší věku čtyř let a je pro ně MŠ Stará Paka spádová
  /tzn.: mají trvalý pobyt ve Staré Pace a přidružených obcí – viz. Bod 1./
  V případě cizinců mají ve Staré Pace místo pobytu.
 2. Děti, které k 31.8.2021 dovrší věku tří let a je pro ně MŠ Stará Paka spádová
  /tzn.: mají trvalý pobyt ve Staré Pace a přidružených obcí – viz. Bod 1./
  V případě cizinců mají ve Staré Pace místo pobytu.
 3. Děti, které k 31.8.2021 dovrší dvou let a je pro ně MŠ Stará Paka spádová
  /tzn.: mají trvalý pobyt ve Staré Pace a přidružených obcí – viz. Bod 1./
  V případě cizinců mají ve Staré Pace místo pobytu. Budou přijímány pouze v případě volné kapacity
 4. Děti s trvalým pobytem mimo Starou Paku a přidružené obce podle věku
  od nejstarších po nejmladší.

Kritéria jsou závazná při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání a byla projednána se zřizovatelem.

 

Ve Staré Pace dne: 2.3.2021   

Ředitelka MŠ

Bc. Jana Staňková, DiS.

Kontaktujte nás

Pokud máte dotaz ohledně mateřské školy. Dejte nám vědět prostřednictvím formuláře, nebo kontaktů níže.