Bc. Jana Staňková,DiS.

Bc. Jana Staňková,DiS.

ředitelka

Markéta Vytvarová

Markéta Vytvarová

zástupkyně

Radka Crhová

Radka Crhová

učitelka

Václava Drábková

Václava Drábková

asistentka pedagoga

Mgr. Michaela Hamáčková

Mgr. Michaela Hamáčková

učitelka

Eva Zahradníková

Eva Zahradníková

učitelka

Eva Tůmová

Eva Tůmová

učitelka

Alena Kopčová

Alena Kopčová

asistentka pedagoga

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Stará Paka pro školní rok 2022/2023

Kritéria jsou stanovena v souladu se Školským zákonem 561/2004 Sb. v platném znění a doporučení veřejného ochránce práv. 

Děti s přiznanými podpůrnými stupni  3.-5. snižují počty dětí.

Dvouleté děti nemají právní nárok na přijetí.

 

Ředitelka MŠ Stará Paka, stanovuje následující kritéria k přijetí k předškolnímu vzdělávání.

 

Přednostně budou přijímány: 

 1. Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34, odst. 1 Školského zákona 561/2004 Sb. v platném znění s trvalým pobytem ve Staré Pace a přidružených obcích: Brdo, Zápřičnice, Krsmol, Roškopov, Ústí u Staré Paky, Karlov 

/děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání mohou využít individuálního vzdělávání po přihlášení do MŠ, popř. lesní MŠ/ 

 1. Děti, které k 31.8.2022 dovrší věku čtyř let a je pro ně MŠ Stará Paka spádová
  /tzn.: mají trvalý pobyt ve Staré Pace a přidružených obcích – viz. Bod 1./
  V případě cizinců mají ve Staré Pace místo pobytu.
 2. Děti, které k 31.8.2022 dovrší věku tří let a je pro ně MŠ Stará Paka spádová
  /tzn.: mají trvalý pobyt ve Staré Pace a přidružených obcích– viz. Bod 1./
  V případě cizinců mají ve Staré Pace místo pobytu.
 3. Děti, které k 31.8.2022 dovrší dvou let a je pro ně MŠ Stará Paka spádová
  /tzn.: mají trvalý pobyt ve Staré Pace a přidružených obcích – viz. Bod 1./
  V případě cizinců mají ve Staré Pace místo pobytu. Budou přijímány pouze v případě volné kapacity
 4. Děti s trvalým pobytem mimo Starou Paku a přidružené obce podle věku
  od nejstarších po nejmladší.

Kritéria jsou závazná při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání a byla projednána se zřizovatelem.

 

Ve Staré Pace dne: 1.3.2022  

Ředitelka MŠ

Bc. Jana Staňková, DiS.

Kontaktujte nás

Pokud máte dotaz ohledně mateřské školy. Dejte nám vědět prostřednictvím formuláře, nebo kontaktů níže.