Seznam přijatých 

 

 

SCHŮZKA PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ PROBĚHNE 26/6 2024 OD15:00HOD.V SEDMIKRÁSKOVÉ TŘÍDĚ

 

S sebou vezměte :

 • rodný list dítěte
 • platný občanský průkaz zákonného zástupce, trvalý pobyt doloží cizinci
 • vyplněnou přihlášku MŠ potvrzenou pediatrem dítěte /neakceptujeme přihlášku potvrzenou jiným odborným lékařem/

Děti, které byly diagnostikovány ve školském poradenském zařízení – zákonní zástupci doloží doporučení ze ŠPZ k zápisu.
Děti, které mají zdravotní omezení, ovlivňující jejich stravování – je nutné doložit zprávu odborného lékaře /např. celiakie – gastroenterolog/doložit lze až po rozhodnutí o přijetí

Děti, které užívají pravidelně léky zachraňující život / např. inzulín, aj… zprávu od pediatra s popisem způsobu podávání léků, poskytování první pomoci/ doložit lze až po rozhodnutí o přijetí

 • Děti, které do 31/8 2024 dovrší 5 let /předškolák/ nepotřebují přihlášku potvrzenou pediatrem a jejich vzdělávání je povinné. 
 • Dle Školského zákona mají povinnost všichni předškoláci s trvalým pobytem ve Staré Pace a spádových přidružených obcí. viz kritéria níže dostavit se k zápisu ve zveřejňovaném termínu.
 • Opomenutí je přestupkem.

V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat, rády pomůžeme.

 

Markéta Vytvarová

Markéta Vytvarová

zástupkyně

Eva Tůmová

Eva Tůmová

učitelka

Radka Crhová

Radka Crhová

učitelka

Václava Drábková

Václava Drábková

asistentka pedagoga

Mgr. Michaela Hamáčková

Mgr. Michaela Hamáčková

učitelka

Eva Zahradníková

Eva Zahradníková

učitelka

Jana Schlöglová

Jana Schlöglová

školní asistent

Romana Strnadová

Romana Strnadová

asistentka pedagoga

Martina Plecháčová

Martina Plecháčová

učitelka

Bc. Jiřina Mihulková

Bc. Jiřina Mihulková

učitelka

Bc. Jana Staňková,DiS.

Bc. Jana Staňková,DiS.

ředitelka

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Stará Paka pro školní rok 2024/2025

Kritéria jsou stanovena v souladu se Školským zákonem 561/2004 Sb. v platném znění a doporučení veřejného ochránce práv. 

Děti s přiznanými podpůrnými stupni  3.-5. snižují počty dětí.

Dvouleté děti nemají právní nárok na přijetí.Mohou být přijaty v případě volných míst.

 

Ředitelka MŠ Stará Paka, stanovuje následující kritéria k přijetí k předškolnímu vzdělávání.

 

Přednostně budou přijímány: 

 1. Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34, odst. 1 Školského zákona 561/2004 Sb. v platném znění s trvalým pobytem ve Staré Pace a přidružených obcích: Brdo, Zápřičnice, Krsmol, Roškopov, Ústí u Staré Paky, Karlov 

/děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání mohou využít individuálního vzdělávání po přihlášení do MŠ, popř. lesní MŠ/ 

 1. Děti, které k 31.8.2024 dovrší věku čtyř let a je pro ně MŠ Stará Paka spádová
  /tzn.: mají trvalý pobyt ve Staré Pace a přidružených obcích – viz. Bod 1./
  V případě cizinců mají ve Staré Pace místo pobytu.
 2. Děti, které k 31.8.2024 dovrší věku tří let a je pro ně MŠ Stará Paka spádová
  /tzn.: mají trvalý pobyt ve Staré Pace a přidružených obcích– viz. Bod 1./
  V případě cizinců mají ve Staré Pace místo pobytu.
 3. Děti, které k 31.8.2024 dovrší dvou let a je pro ně MŠ Stará Paka spádová
  /tzn.: mají trvalý pobyt ve Staré Pace a přidružených obcích – viz. Bod 1./
  V případě cizinců mají ve Staré Pace místo pobytu. Budou přijímány pouze v případě volné kapacity
 4. Děti s trvalým pobytem mimo Starou Paku a přidružené obce podle věku
  od nejstarších po nejmladší.

Kritéria jsou závazná při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání a byla projednána se zřizovatelem.

 

Ve Staré Pace dne: 1.1.2024  

Ředitelka MŠ

Bc. Jana Staňková, DiS.

Kontaktujte nás

Pokud máte dotaz ohledně mateřské školy. Dejte nám vědět prostřednictvím formuláře, nebo kontaktů níže.