Rozhodnuti_seznam_prijatych (1) 

 

 Zápis proběhl ve dnech 2-3/5 2023

S sebou vezměte :

 • rodný list dítěte
 • platný občanský průkaz zákonného zástupce, trvalý pobyt doloží cizinci
 • vyplněnou přihlášku MŠ potvrzenou pediatrem

Děti, které do 31/8 2023 dovrší 5 let /předškolák/ nepotřebují přihlášku potvrzenou pediatrem a jejich vzdělávání je povinné. 

Dle Školského zákona mají povinnosti dostavit se k zápisu všichni předškoláci s trvalým pobytem ve Staré Pace a spádových přidružených obcí. viz kritéria níže.

Opomenutí je přestupkem.

Děti, které byly diagnostikovány ve školském poradenském zařízení – doložte doporučení k zápisu. Děti, které mají zdravotní omezení, ovlivňující jejich stravování – zpráva odborníka

 

Markéta Vytvarová

Markéta Vytvarová

zástupkyně

Eva Tůmová

Eva Tůmová

učitelka

Radka Crhová

Radka Crhová

učitelka

Václava Drábková

Václava Drábková

asistentka pedagoga

Mgr. Michaela Hamáčková

Mgr. Michaela Hamáčková

učitelka

Eva Zahradníková

Eva Zahradníková

učitelka

Jana Schlöglová

Jana Schlöglová

školní asistent

Romana Strnadová

Romana Strnadová

asistentka pedagoga

Martina Plecháčová

Martina Plecháčová

učitelka

Bc. Jiřina Mihulková

Bc. Jiřina Mihulková

učitelka

Bc. Jana Staňková,DiS.

Bc. Jana Staňková,DiS.

ředitelka

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Stará Paka pro školní rok 2022/2023

Kritéria jsou stanovena v souladu se Školským zákonem 561/2004 Sb. v platném znění a doporučení veřejného ochránce práv. 

Děti s přiznanými podpůrnými stupni  3.-5. snižují počty dětí.

Dvouleté děti nemají právní nárok na přijetí.Mohou být přijaty v případě volných míst.

 

Ředitelka MŠ Stará Paka, stanovuje následující kritéria k přijetí k předškolnímu vzdělávání.

 

Přednostně budou přijímány: 

 1. Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34, odst. 1 Školského zákona 561/2004 Sb. v platném znění s trvalým pobytem ve Staré Pace a přidružených obcích: Brdo, Zápřičnice, Krsmol, Roškopov, Ústí u Staré Paky, Karlov 

/děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání mohou využít individuálního vzdělávání po přihlášení do MŠ, popř. lesní MŠ/ 

 1. Děti, které k 31.8.2022 dovrší věku čtyř let a je pro ně MŠ Stará Paka spádová
  /tzn.: mají trvalý pobyt ve Staré Pace a přidružených obcích – viz. Bod 1./
  V případě cizinců mají ve Staré Pace místo pobytu.
 2. Děti, které k 31.8.2022 dovrší věku tří let a je pro ně MŠ Stará Paka spádová
  /tzn.: mají trvalý pobyt ve Staré Pace a přidružených obcích– viz. Bod 1./
  V případě cizinců mají ve Staré Pace místo pobytu.
 3. Děti, které k 31.8.2022 dovrší dvou let a je pro ně MŠ Stará Paka spádová
  /tzn.: mají trvalý pobyt ve Staré Pace a přidružených obcích – viz. Bod 1./
  V případě cizinců mají ve Staré Pace místo pobytu. Budou přijímány pouze v případě volné kapacity
 4. Děti s trvalým pobytem mimo Starou Paku a přidružené obce podle věku
  od nejstarších po nejmladší.

Kritéria jsou závazná při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání a byla projednána se zřizovatelem.

 

Ve Staré Pace dne: 1.3.2023 

Ředitelka MŠ

Bc. Jana Staňková, DiS.

Kontaktujte nás

Pokud máte dotaz ohledně mateřské školy. Dejte nám vědět prostřednictvím formuláře, nebo kontaktů níže.