O škole MŠ Stará Paka

“Vzdělávání člověka se děje nejsnáze v mládí: ba sotva se může díti jinde než zde“ 

J.A. Komenský – Velká didaktika

V naší Mateřské škole se nachází 3 třídy, které jsou homogenní.
Uplatňujeme princip rostoucí náročnosti. Každá třída má vymezené výstupní výchovně vzdělávací kompetence, které tvoří pedagogickou diagnostiku.

Akce MŠ

Poděkování

Vážení rodiče, moc děkujeme všem, kteří nás obdarovali a poděkovali za naši práci.Vážíme si toho.Děkujeme za Vaši dílčí pomoc v průběhu roku a roků. Vaše pečení na naše akce nás vždy potěší, Vaše účast na našich společných akcích nás také těší. Těší nás Vaše pozitivní...

pokračovat ve čtení

Třídní schůzky

7/9 2022 v 15:00 třídní schůzka budoucích sluníček - 8/9 2022 od 15:00hod. třídní schůzka budoucích berušek.Seznamy dětí naleznete v září na vchodových dveřích.Každé dítě jednoho zástupce.

pokračovat ve čtení

Kontaktujte nás

Pokud máte dotaz ohledně mateřské školy. Dejte nám vědět prostřednictvím formuláře, nebo kontaktů níže.