Berušková třída

BERUŠKOVÁ TŘÍDA

 

Ve třídě Berušek se zpravidla vzdělávají děti ve věku 4-5 let. Postupují sem děti, které si osvojily hygienické návyky, získaly samostatnost při oblékání a stravování. Děti zde dále rozvíjí své individuální dovednosti a znalosti.

Děti v Beruškové třídě již mohou navštěvovat pěvecký sboreček.

Pohyb:

Přirozeně navazujeme na získané schopnosti. Děti se seznamují s rozličným náčiním, nářadím i pomůckami, které vyžadují větší odvahu a dobré základy, které získaly v sedmikráskové třídě. Poskytujeme jim prostor pro vlastní volby pohybových aktivit.
Rády si samy sestavují překážkové dráhy, vybírají cíl vycházky, rozhodují o kolektivních pohybových hrách.
Věnují se preventivním křížovým cvikům, dechovým a relaxačním metodám.

Výtvarné a pracovní činnosti:

V této třídě se již děti věnují dodržení pracovních postupů s různorodým materiálem.
Vytváří vlastní výtvory nebo kopírují vzor. Výtvarnou činnost si volí samy dle vlastního zájmu. Veškeré potřeby mají volně k dispozici u pracovních stolů, záleží pouze na jejich kreativitě.
Při řízené činnosti se již vyžaduje dokončení práce, aby získaly vhodné návyky.

„Přivítáme kdykoliv všechny tatínky nebo dědečky, kteří mají chuť s dětmi společně tvořit.“

Řeč:

Růst dětské slovní zásoby není pravidelný, je u každého různý. Jsou také období, kdy bohatství narůstá rychleji a jindy pomaleji. Aby se dítě cítilo šťastné a svobodné musí umět vyjádřit své myšlenky.

Prevence obtíží je součástí našeho vzdělávání ve všech třídách MŠ.

MŠ nabízí rodičům logopedickou depistáž. Návštěva logopeda z SPC Jičín přímo v MŠ. Zájemci se hlásí u třídních učitelek, které následně zveřejní termín návštěvy.

Odborná péče:
  • Ambulance Logopedie – Poliklinika Nová Paka
  • SPC – Speciálně pedagogické centrum pro NKS – Jičín

Kontaktujte nás

Pokud máte dotaz ohledně mateřské školy. Dejte nám vědět prostřednictvím formuláře, nebo kontaktů níže.