O mateřské škole

Vítáme Vás na webových stránkách Mateřské školy, Stará Paka.

 

“Vzdělávání člověka se děje nejsnáze v mládí: ba sotva se může díti jinde než zde“

J. A. Komenský – Velká didaktika

 

Mateřská škola se nachází v blízkém okolí staropacké hory. Naše děti mají možnost denně navštěvovat lesy, louky a pařezové louky. Mají štěstí pozorovat lesní zvířata, lézt na stromy a využívat přírodní materiály pro své hry venku. Znalosti o hmyzu a ptactvu získávají na naší krásné a rozlehlé školní zahradě v přírodním stylu.

V naší MŠ se nachází 3 třídy.
Uplatňujeme princip rostoucí náročnosti. Každá třída má vymezené výstupní výchovně vzdělávací kompetence, které tvoří pedagogickou diagnostiku.

Děti se dle vlastních přání mohou setkávat s kamarády při ranních hrách v různých třídách.
Seznamují se nevědomky s prostředím, které v budoucnu budou navštěvovat.
Vytváříme tak příznivé a přirozené motivační klima pro nácvik sebeobsluhy.

Základem podpůrného přístupu je inkluzivní přístup, který vytváří tolerantní společenství,
vstřícné ke specifickým potřebám, zajišťující rovnost vzdělávacích příležitostí pro všechny.

Uplatňujeme individuální přístup ve vzdělávání

  • Škola v dosahu krásné přírody
  • Individuální přístup k výchovným a vzdělávacím potřebám dětí
  • Přátelský  kolektiv učitelů
  • Vzájemná spolupráce se ZŠ 

Naše doplňkové aktivity a projekty:

SBOREČEK s paní učitelkou Mgr. M. Hamáčkovou a E. Zahradníkovou. Sboreček probíhá každé pondělí odpoledne a mohou ho navštěvovat děti ze sluníčkové a beruškové třídy, které bude těšit i vystupování.

LOGOPEDIE s paní učitelkou M. Vytvarovou pro děti, které mají doporučení logopeda.
Individuální péče probíhá v úterý v ranních hodinách. Děti mohou k nácviku správné výslovnosti využívat elektronické tužky a knihy, nahrávací zařízení, didaktické pomůcky, aj.

AEROBIC s paní učitelkou J. Staňkovou je pro děti z beruškové a sluníčkové třídy. Je určen všem dětem, které mají rády hudbu a těší je pohyb. Probíhá  dle časových možností . Je určen dětem ze sluníčkové a beruškové třídy.

PROJEKT MRKVIČKA: inspirativní projekt pro všechny děti, který nabízí zajímavé aktivity v přírodě.

IT v MŠ: v MŠ mají předškolní děti k dispozici oddělenou místnost s dotykovými monitory, digitálními mikroskopy a další zařízení, která budou v budoucnu využívat. Aktivitám se mohou věnovat kdykoliv projeví zájem. 

 

 

 

Kontaktujte nás

Pokud máte dotaz ohledně mateřské školy. Dejte nám vědět prostřednictvím formuláře, nebo kontaktů níže.