O mateřské škole

V naší MŠ se nachází 4 homogenní třídy. Uplatňujeme princip rostoucí náročnosti.

Každá třída má vymezené výstupní výchovně vzdělávací kompetence, které tvoří pedagogickou diagnostiku. Rodiče mají srozumitelný přehled o průběhu a výsledcích výchovně vzdělávacího procesu.

Ve školním roce 2023/2024 jsme otevřeli moderní 4. třídu pro děti s odkladem školní docházky a zrekonstruovali další třídu.
Třídy jsou v pastelových barvách, aby navozovaly rovnováhu, podporovaly radost, dodávaly energii, podněcovaly smyslnost a nutily děti být kreativní.

Děti se u nás  mohou dle vlastních přání  setkávat s kamarády při ranních hrách v různých třídách.
Seznamují se nevědomky s prostředím, které budou v budoucnu navštěvovat. Přirozeně si zvykají i na jiné paní učitelky MŠ.
Vytváříme tak motivační a bezpečné klima pro vlastní rozhodování.

Vzdělávací nabídka se řídí  zájmy i potřebami dětí. Pokud mají děti osobitá tématická přání, rády je zařazujeme.

V naší MŠ mají děti možnost zvolit si cíl vycházky nebo místo pobytu venku. Vycházíme za každého počasí, zpravidla na 2 hodiny, aby si děti užily co nejvíce přirozených her a relaxace v přírodě. Lezení do korun stromů, prozkoumání křoví, stavby z větví, sběr hub, pozorování a krmení zvířat, pár chvil v kaluži za velikého deště dětem denně dopřáváme. 

Na naší zahradě se děti mohou věnovat hrabání listí i pěstitelství. V zimních měsících mohou děti pomáhat i s vyhrnováním sněhu a vytvářet si pracovní návyky. V létě je osvěží naše mlhoviště.

Dětem tvoříme osobní vzpomínková portfolia na čas v MŠ.

Respektujeme děti v jejich vývoji, nesrovnáváme. Víme, že každý potřebuje jiný druh podpory a pomoci.

 

V naší MŠ dětem pomáháme:

  • objevovat a rozvíjet individuální schopnosti
  • rozvíjet vlastní názory, učit se projevovat myšlenky a pocity
  • stát se silnými a nezávislými
  • diskutovat s námi, rozumět a zpochybňovat poznatky, rozvíjet své názory
  • učit se v reálných životních situacích – vyzkoušet vše, co budou v budoucnu potřebovat
  • přijmout odpovědnost za svá rozhodnutí, za sebe i kolektiv
  • rozumět přírodě, chápat její potřebu ochrany

 Naše aktivity a projekty:

SBOREČEK Sboreček probíhá jeden den v týdnu odpoledne, a mohou ho navštěvovat děti z mravenců, ze sluníčkové a beruškové třídy, které bude těšit i vystupování.

LOGOPEDIE s paní učitelkou M. Vytvarovou pro děti, které mají doporučení logopeda.
Individuální péče probíhá v úterý v ranních hodinách. Děti mohou k nácviku správné výslovnosti využívat elektronické tužky a knihy, nahrávací zařízení, didaktické pomůcky, aj.

PROJEKT MRKVIČKA: inspirativní projekt pro aktivity v přírodě.

IT iPady se vzdělávacími aplikacemi. 1 – 2x týdně rozšiřují digitální kompetence.

CYKLISTIKA: pro děti, které již zvládají samostatnou jízdu.

TURISTIKA:  děti se věnují delším výletům a vycházkám s různými poznávacími cíli v okolí.

Kontaktujte nás

Pokud máte dotaz ohledně mateřské školy. Dejte nám vědět prostřednictvím formuláře, nebo kontaktů níže.