O mateřské škole

V naší MŠ se nachází 3 homogenní třídy. Uplatňujeme princip rostoucí náročnosti.

Děti se dle vlastních přání mohou setkávat s kamarády při ranních hrách v různých třídách.
Seznamují se nevědomky s prostředím, které budou v budoucnu navštěvovat. Přirozeně si zvykají i na jiné paní učitelky MŠ.
Vytváříme tak motivační klima pro vlastní rozhodování.

Každá třída má vymezené výstupní výchovně vzdělávací kompetence, které tvoří pedagogickou diagnostiku.

Respektujeme děti v jejich vývoji, nesrovnáváme. Víme, že každý potřebuje jiný druh podpory a pomoci.

 

V naší MŠ dětem pomáháme: 

  • objevovat a rozvíjet individuální schopnosti
  • rozvíjet vlastní názory, učit se projevovat myšlenky a pocity
  • stát se silnými a nezávislými
  • diskutovat s námi, rozumět a zpochybňovat poznatky, rozvíjet své názory
  • učit se v reálných životních situacích – vyzkoušet vše, co budou v budoucnu potřebovat
  • přijmout odpovědnost za svá rozhodnutí, za sebe i kolektiv
  • rozumět přírodě, chápat její potřebu ochrany

 

Naše aktivity a projekty:

SBOREČEK s paní učitelkou Mgr. M. Hamáčkovou a E. Zahradníkovou. Sboreček probíhá každé pondělí odpoledne, a mohou ho navštěvovat děti ze sluníčkové a beruškové třídy, které bude těšit i vystupování.

LOGOPEDIE s paní učitelkou M. Vytvarovou pro děti, které mají doporučení logopeda.
Individuální péče probíhá v úterý v ranních hodinách. Děti mohou k nácviku správné výslovnosti využívat elektronické tužky a knihy, nahrávací zařízení, didaktické pomůcky, aj.

AEROBIC s paní učitelkou J. Staňkovou je pro děti z beruškové a sluníčkové třídy. Je určen všem dětem, které mají rády moderní hudbu a těší je pohyb. Probíhá dle časových možností.

PROJEKT MRKVIČKA: inspirativní projekt pro aktivity v přírodě.

IT v MŠv MŠ mají předškolní děti k dispozici oddělenou místnost s dotykovými monitory, digitálními mikroskopy a další zařízení, která budou v budoucnu využívat. Aktivitám se mohou věnovat kdykoliv projeví zájem. 

CYKLISTIKA: pro děti, které již zvládají samostatnou jízdu.

Kontaktujte nás

Pokud máte dotaz ohledně mateřské školy. Dejte nám vědět prostřednictvím formuláře, nebo kontaktů níže.