Mravenci

SLUNÍČKOVÁ TŘÍDA

Nová třída je určena pro 12 dětí. Pro tento školní rok je určena dětem ve věku 6-7 let.

Ve třídě se děti intenzivně věnují činnostem úzce souvisejícím se vzdělávacím obsahem ŠVP. Každodenní tématická vzdělávací nabídka, vychází ze zájmů a potřeb dětí. Důvodem je vlastní motivace k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji. Kvalita podnětů je ovlivněna pedagogickým přístupem, který ve zvýšené míře podporuje samostatnost. Třída se zaměřuje na rozvoj exekutivních funkcí. Získané kompetence využije dítě pro větší adaptabilitu potřebnou pro vstup do ZŠ.

 Nespavý režim v této třídě obsahuje činnosti zaměřené na individuální rozvoj konkrétních funkcí, které je nutné podporovat. /komunikační dovednosti, emoční stabilita, pozornost, rozvoj jemné motoriky, aj./

 

Speciálně stimulační program MAXÍK je nabízen i v této třídě. 

O Maxíkovi: nácvik uvědomělého sezení dítěte, správný úchop a grafomotorické stereotypy, kterými se děti připravují na psaní konkrétních grafémů. Zahrnuje nácvik sledování zleva doprava a cvičení pro sluchovou diferenciaci slov a slabik, cvičení představivosti a paměti.

Spolupráce se ZŠ: děti mají možnost navštívit 1.třídu a získat povědomí o způsobu vzdělávání. V průběhu měsíce května dochází děti na „předškoláčka“. Pracují na úkolech, se kterými mají již zkušenost z MŠ a seznamují se s třídní učitelkou a prostředím ZŠ. Vzájemná interakce je cestou pro bezproblémový přestup, který je důležitým životním mezníkem.

Zápis do ZŠ: Zápisy do ZŠ probíhají v dubnu. Doporučujeme sledovat web ZŠ Stará Paka, kde získáte potřebné informace. Zároveň je vhodné zkontrolovat si termín nového posouzení PO. /podpůrných opatření/ve zprávách z PPP nebo SPC před zveřejněným termínem zápisu.