Sboreček

S paní učitelkou Míšou H. a Evou Z. probíhá od října. Vždy v pondělí od 14:15 hod. Sluníčka i Berušky – výběr dětí, které budou rády...

Logopedie

Individuální procvičování každé druhé úterý s paní učitelkou Markétou V. – logopedický preventista. Určeno dětem, které mají doporučení logopeda.

Aerobic

Aerobic s paní učitelkou Janou S. Začínáme v listopadu (středy), dle časových možností. Cvičení pro všechny, koho těší moderní hudba a pohyb. Určeno pro Sluníčka i Berušky.

Cyklovýlet s Dandou Polmanem

13. 9. v pátek, bylo opravdu šťastné datum. K našemu milému překvapení s námi děti natrénovaly domluvené signály, které během cesty dodržovaly. Odměnou jim byl náš příslib na další cyklovýlet a malý mls. Dan děti překvapil svoji přítomností v nejtěžším úseku cesty....

Vyšetření zraku

18. 11. 2019 v 8.30 hod. proběhne preventivní vyšetření zraku. Výsledky vyšetření obdržíte v obálce, věnujte jim pozornost.