28/2 2024 proběhne v MŠ logopedická depistáž. Váš zájem můžete sdělit třídním učitelkám, které Vás zanesou do seznamu zájemců.

Kontaktujte nás

Pokud máte dotaz ohledně mateřské školy. Dejte nám vědět prostřednictvím formuláře, nebo kontaktů níže.